Om Småøernes Fødevarenetværk

Sammen er vi synlige!


Vi fødevareproducenter rundt omkring på De Danske Småøer er gået sammen i et fødevarenetværk for bedre at kunne nå ud til den danske befolkning med vores produkter. Fødevarenetværket er et samarbejde mellem producenter på de 27 danske småøer, som er opstået i 2005 ud af aktiviteterne i foreningen Småøernes Fælles Landbrugsinitiativ.

Målet er udadtil at gøre øspecialiteter kendte og efterspurgte langt ud i fremtiden og indadtil at fremme udviklingen på De Danske Småøer og sikre bedre leve- og produktionsvilkår for øproducenterne.

Bag Småøernes Fødevarenetværks løbende aktiviteter står en bestyrelse med følgende medlemmer:

  •  Kai Winter, Kernegaarden, Fejø

  •  Marianne Weimann, Brummers Gård, Aarø

  •  Elisa Thomsen, Mandø Event, Mandø

  • Suppleant: Eva Therkelsen, Bjørnø
  • Suppleant: Mette Meldgaard, Strynø

Wo Sie uns finden

Klicken Sie um eine Insel zu wählen

Find Ø-specialiteter her

Småøernes Fødevarenetværk

Bjørnø 14, 5603 Bjørnø, Dänemark
info@oespecialiteter.dk

En række projekter gennemføres med tilskud fra
NaturErhvervsstyrelsen

naturerhvervsstyrelsen
 

Omhu, kvalitet og bæredygtighed
Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteterVaremærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.