Venø - Kartofler og Lam

Kartofler og Lam fra Venø

bfc3c8589eVore to specialer er 10 hektar kartofler med tidlige spisekartofler under plastic samt lammekødsproduktion fra 75 moderfår. Vi fokuserer på direkte salg af vore højkvalitetsprodukter og arbejder med markeds-føring bl.a. gennem to fødevarenetværker.

Vi er medlem af Småøernes Fødevarenetværk samt Vestjyske Smagsoplevelser, der begge fokuserer på høj fødevarekvalitet.

Inger M. Thoustrup (Pip)

Nørskov

Velkommen til Nørskov. Mit navn er Inger M. Thoustrup - i daglig tale bliver jeg kaldt Pip. Jeg bor på gården Nørskov på nordspidsen af Venø, der ligger i den vestlige del af Limfjorden. Beliggende midt i en storslået natur producerer vi landbrugsvarer af høj kvalitet. Vore to specialer er kartofler og lammekød.

Jeg overtog i 2001 Nørskov efter min far, der i 1943 flyttede til øen. Siden da har der uden afbrydelser været dyrket kvalitetskartofler på Venø. Talrige fund af stenøkser og pilespidser på kartoffeloptageren fortæller, at andre har haft en hverdag her før os.

Venø ligger i den vestlige del af Limfjorden 5 km nord for Struer. Den er 7 km lang og 1,5 km bred, hvor den er bredest. Der er ca. 200 fastboende foruden en efterskole med ca. 90 elever. Færgefarten går fra øens sydspids til Kleppen på fastlandet; afstanden er 240 m, overfartstiden 2,5 min og der sejles 44 gange i døgnet.

604fe6b583

Venø kartofler

På gården Nørskov på Venø dyrker vi velsmagende sunde og sygdomsresistente spisekartofler. Sortsvalgene er betingede af forskellige faktorer; smag, kogefasthed, knoldform og -udseende, sygdomsresistens, modtagelighed for stødpletter, jordtype osv.

For ikke at stresse kartoflerne lægges de først, når jorden har en tilpas høj temperatur. Er jordtemperaturen for lav, disponerer dette for forskellige sygdomme, der medfører en kvalitetsforringelse af knoldene. I vækstsæsonen inspiceres markerne jævnligt, og ved fund af syge planter bortluges både plante og knolde. Vi anvender kunstvanding for at undgå udtørring og misvækst og dannelse af deforme knolde.

Forbruget af plantebeskyttelsesmidler er ekstremt lav. Dette skyldes primært den høje indstråling fra fjorden og den friske vestenvind, der tilsammen gør livet surt for bladlus, svampe og bakterier. Lusene er ansvarlige for spredning af forskellige virussygdomme. I øvrigt fører vi journalkort over alle hændelser i den enkelte mark, dette medfører en 100% sporbarhed. Optagningen sker, når kartoflerne er modne og altid i tørvejr og ved høj temperatur, dette minimerer risikoen for mekaniske skader ("skrammer") på knoldene. Optagningen sker så skånsomt, at vi har set hele fasanæg på inspektionsbåndet!

Herefter anbringes kartoflerne i 500 kilos kasser i et mørkt velventileret rum i ca. 3 uger, hvor de emmer af. Efterfølgende flyttes de til et kølelager, hvor de står mørkt og ved 3,5 grader. Den lave temperatur holder kartoflerne i en slags dvaletilstand.

Inden opsortering flyttes kasserne til et lokale med højere temperatur, da kolde knolde er stærkt modtagelige for knubs og skrammer. Vi tilstræber til stadighed den ypperste kvalitet, hvorfor vi i alle håndteringsprocesser behandler kartoflerne med respekt og som "guldæbler".

Sluttelig pakkes kartoflerne i papiremballage, der beskytter dem mod lys, hindrer kondens og tillader dem at "ånde". Emballagen forsynes sluttelig med etiket med eget ø-logo: Venø kartofler. Vi anbefaler at kartoflerne opbevares mørkt og køligt hos forbrugeren.

604fe6b5183

Venø lam

I 2003 etablerede vi en produktion af lammekød og for tiden har vi 75 moderdyr. Moderdyrene er en 3-race krydsning bestående af Texel og Suffolk, der er rene kødracer, samt gotlandske pelsfår, der er rene uldfår. Vort ønske om krydsningsfår skyldes, at vi tilstræber det bedste fra hver race, så vores lam bliver levedygtige, sunde, selvhjulpne kødfulde og med et godt temperament.

Texel er et middelstort får, hvidt med lav frugtbarhed. De har læmmevanskeligheder og deraf følgende høj lammedødelighed, hvis læmningerne ikke overvåges. Racen besidder imidlertid en ekstrem god slagtekvalitet, da ryg og kølle er muskuløs og fedtansætningen er lav, selv ved høj slagtevægt.

Suffolk er en engelsk fårerace med sort hoved og sorte stærke lemmer, men med hvid krop. Racen har lette læmninger og lammene vokser hurtigt. Slagtekvaliteten er god, men racen kan være lidt nervøs af natur.

Gotlandske pelsfår stammer fra Gotland i Sverige. Hoved og lemmer er sorte, men uldens farve varierer fra lysegrå til sort. Ulden er blød, krøllet og glansfuld. Fårene er hårdføre og nøjsomme. De læmmer med næsten 2 lam i gennemsnit og har gode moderegenskaber, stor mælkeproduktion og lette læmninger. De har et roligt temperament, og er meget omgængelige.

8b85e8ad10

Årets gang

I slutningen af oktober lukkes vædderen ind til flokken. Vædderen kan ilæmme ca. 30 hundyr. Vædderen går ved flokken i max 30 dage, da vi ønsker en kort og intensiv læmmeperiode. Vædderne er således udprægede sæsonarbejdere. 11 af årets 12 måneder skal de bare "opbevares" og er mere til besvær!

I begyndelsen af januar tages fårene på stald og klippes. Ulden er stort set værdiløs; den afregnes med 3-4 kr. pr kg, og den kan således ikke engang betale klippeomkostningerne. Fårene grupperes af hensyn til fodring i hold af 15-25 stk. afhængig af alder, race, foderstand m.m.

I slutningen af marts begynder den hektiske læmmesæson, hvor fårene tilses hver 4. time døgnet rundt. Vi inspicerer får, der er i fødsel, retter lam der eventuelt ligger forkerte i fødselsvejen, sondefodrer svagtfødte lam, gnubber underafkølede lam varme og arbejder konstant og ihærdigt på ikke at miste lam hverken under og efter fødsel.

I april lukkes fårene og lammene på græs; et herligt syn. Hele sommeren græsser de på engarealer, hedeskrænter, overdrev og rigtige græsmarker. I begyndelsen af august tages lammene fra. De lam, der skal slagtes fedes færdige til en slagtevægt på minimum 47 kg levende vægt.

Da vi prioriterer dyrevelfærd højt, kører vi dem selv flokvis til slagtning på et lille lokalt slagtehus. Vi tilstræber den bedste kødkvalitet overhovedet, hvorfor kødet får lov at hænge i 6-8 dage – Når du har købt et af vore lam, bør du for at bevare kvaliteten tø det op minimum 2 dage i køleskab.

Når lammene er taget fra, lukkes fårene på godt græs, så de igen kan have den rette foderstand, og være i fin form, når vædderne igen skal på deres årlige 30 døgnsjob.

Vi håber, du værdsætter vores lammekød – et produkt af natur, omhu og samvittighedsfuldhed.

Her kan du læse mere om kartofler og lam fra Venø

865be93744

Småøernes Fødevarenetværk

Bjørnø 14, 5603 Bjørnø
info@oespecialiteter.dk

En række projekter gennemføres med tilskud fra
NaturErhvervsstyrelsen

naturerhvervsstyrelsen
 

Omhu, kvalitet og bæredygtighed
Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteterVaremærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.