Aarø - Galloway kvæg

9402611975

Gallowaykvæg på Aarø

Vi forhandler kødprodukter som kommer fra de meget velsmagende Galloway kvæg, som afgræsset f.eks. Årø Kalv.
Vi har egen gårdbutik som har åbent hele sommeren - og ellers efter aftale.

Naturpleje med Gallowaykvæg på Aarø

Også på Aarø anvendes Galloway til naturpleje, så der kan flere steder på øen ses flokke af disse køer. Efter den 15. juni bliver de udsat i fuglereservatet på Aarø Kalv.

390839bb42Galloway er meget velegnet til naturpleje. Det skyldes at dyrene har en, i forhold til deres størrelse, forholdsmæssigt stor vom, den giver den dybe krop. Den store vom gør at de kan optage store mængder grovfoder. De kan således klare sig fint, selv på stride græsser og træagtige vækster, hvor mange andre racer vil tabe i huld.

Afgræsning med kreaturer er ideelt til arealer, der ikke skal dyrkes. Antallet af plantearter vil vokse, fordi køerne træder frø og pollen godt ned i jordbunden, så det spirer lettere. Samtidigt holdes græs og træer nede, så nye urter kan få lys til at spire frem.

Historien

d299ff66ffGallowaykvæget er oprindeligt kvæget fra Galloway, den sydvestligste del af Skotland. Der findes spredte beretninger om det kullede (hornløse) kvæg helt fra Romerne og op til midten af attenhundredtallet. Beretninger der går på det kullede, på den oftest sorte og krøllede pels og især på den exceptionelle kødkvalitet.

Kvæget har til dels været vildt i denne periode. Noget har været brugt som malkekvæg og til kødproduktion. De fleste af de optegnelser der fandtes brændte i 1851. Derefter blev der etableret en stambog og et regulært avlsarbejde blev sat i værk, et avlsarbejde, der har ført frem til det Gallowaykvæget står for i dag.

I samme periode påbegyndtes en eksport til mange lande. Der blev således importeret en Gallowaytyr til Danmark i 1851 og senere flere kvier og køer. Den linje er med tiden forsvundet ved indkrydsning med det jyske kvæg. Importen til Danmark blev genoptaget i 1963 og i dag er der op imod tusind dyr i landet.

Birgit og Kim Nielsen
Aarø 259, 6100 Haderslev
Telefon 74 58 49 96 - email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her kan du læse mere om Årø Galloway på Årøs hjemmeside

Småøernes Fødevarenetværk

Bjørnø 14, 5603 Bjørnø
info@oespecialiteter.dk

En række projekter gennemføres med tilskud fra
NaturErhvervsstyrelsen

naturerhvervsstyrelsen
 

Omhu, kvalitet og bæredygtighed
Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteterVaremærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.