Ø-specialiteter er fødevarer, der stammer fra relativt små specialproduktioner rundt omkring på de danske småøer. Hvilke specialiteter, der kommer fra hvilke øer, kan være bestemt både af klimamæssige og geografiske omstændigheder. På nogle øer kan der være nogle specielt gode forhold at dyrke særlige afgrøder under. Det kan også være nogle særlige traditioner, som har hersket på den enkelte ø, der har resulteret i, at en bestemt type fødevarer produceres her.

vue_01

Det, vi alle har til fælles, er, at der bag vores ø-specialiteter står mennesker i højere grad end produktionsapparater. Vi har en mission med det, vi laver, vi er del af en historie, og vi producerer ikke fødevarer blot for selv at få brød på bordet. Vi er dedikerede mennesker, som har en tanke og nogle visioner med det vi gør, som rækker ud over os selv.

Som producenter af ø-specialiteter insisterer vi på at der skal være tid til at lægge omhu i forarbejdningen af vores produkter, og vi er sikre på, at der findes andre mennesker, som giver sig tid til at værdsætte den bedre smag og sætte pris på den bedre kvalitet.

Her finder du de producenter der er med i netværket:

Avernakø Geder Gitte Sørensen har specialiceret sig i gedeprodukter på Avernakø.
Endelave Fisk & Røghus Endelave røger Helle & Jes selv deres fisk og oste.
Fejø Frilands kvæg Hans Jørgen avler frilandskvæg på Fejø
Fur Bryghus Der laves rigtig god øl på Fur
Fur Hereford Lisbeth Klode laver menge gode kødprodukter på Fur
Horsekær På Sejerø producerer Laurids økologiske gæs.
Is fra Skarø På Skarø laver Britta is på birkesaft
Kernegården Kai Winter producerer æblemost og æblecider på Fejø.
Smag på Endelave Smag på Endelave arbejder bl.a. med tangproduktion.
StrynØfrugthave Mette har specialisret sig i at lave spændende moste på Strynø
Venø Kartofler & Lam Kartofler fra Venø er også en øspecialitet
Årø Galloway Kødprodukter fra Galloway kvæg fra Årø
Årø Vingård Kvalitetsvine af druer dyrket på Årø

Her finder du os

Klik på kortet for at vælge en ø

Find Ø-specialiteter her

Småøernes Fødevarenetværk

Aarø 145, 6100 Haderslev
info@oespecialiteter.dk

En række projekter gennemføres med tilskud fra
NaturErhvervsstyrelsen

naturerhvervsstyrelsen
 

Omhu, kvalitet og bæredygtighed
Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteterVaremærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.